Aplikacja stowarzyszenia
Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.,

stanowi integralną częścią wystawy multimedialnej, która znajduje się w Krwonach 32, w gminie Brudzew, poświęconej zasobom naturalnym. Zarówno wystawa, jak i aplikacja mają na celu promować piękno otaczającego nas świata, tego co pozostaje w stanie naturalnym, nie naruszonym przez człowieka.

Poprzez wystawę chcemy ukazać wszechświat, takim jak my go widzimy. Pokazywać to, co nierozerwalnie wiąże się z życiem na Ziemi, podążać w jej głąb. Pragniemy zwrócić uwagę na rolę bioróżnorodności i sprawić, byśmy z troską zaczęli o nią dbać. Materiał filmowy prezentowany na wystawie, ukazuje florę i faunę, która nas otacza. Dopełnieniem jest niniejsza aplikacja, gdzie Zielone Punkty wyróżniają miejsca, ludzi i inicjatywy, ważne dla naszej przyrody. Ich liczba nie jest stała. Mamy nadzieję, że dzięki zaangażowaniu użytkowników – będzie nieustannie wzrastać.

Zgodnie z intencją projektu Dobre bo nasze promować będziemy zasoby naturalne, występujące na obszarze ośmiu gmin, gdzie w najbliższych latach wdrażana będzie nasza nowa strategia – Brudzew, Dobra, Kawęczyn, Kościelec, Malanów, Przykona, Turek, Władysławów. Na terenie każdej z nich umiejscowiony został teleportal, który przeniesie widzów do świata natury oraz do naszej wystawy. Prezentowana na niej i składająca się z trzech części projekcja filmowa: narodziny świata, flora i fauna oraz era przemysłu, będzie mieć dwa alternatywne zakończenia. O ich wyborze zdecydują, w drodze głosowania, użytkownicy aplikacji.

Wszyscy internauci, dla których ważnym jest tak jak dla nas los naszej planety, będą mogli również za pomocą aplikacji, rokrocznie zagłosować w plebiscycie Zielona Gmina. To im powierzymy nadawanie tego zaszczytnego tytułu jednej z naszych gmin członkowskich. Mamy nadzieję, że promując gminy aktywnie działające na rzecz ochrony środowiska, przyczynimy się do zwiększenia świadomości ekologicznej i poczucia odpowiedzialności za los nie tylko naszej małej ojczyzny, ale i całej planety.

Podejmując działania związane z wystawą wierzymy i chcemy wierzyć w hipotezę biofilii według Edwarda O. Wilsona, która zakłada, że każdy człowiek ma wdrukowaną w geny instynktowną miłość do przyrody i tendencję do jej ochrony!